Interzorg

'Interzorg maakt dankbaar gebruik van het brede assortiment van W&G Brinkhorst'

 

‘Bij ons staat de klant centraal. We vragen aan iedereen: waarmee kan ik u van dienst zijn? Dat kan ook met eten en drinken. Wij maken graag van elke maaltijd een genietmoment.’

 

Interzorg gelooft dat ieder mens een eigen verhaal heeft. Een verhaal dat met de dag groeit en een leven rijk en waardevol maakt. Daar oog voor te hebben, is een belangrijke basis voor de manier waarop wij denken en doen. Voor de manier waarop wij samenwerken, met elkaar, maar vooral ook met cliënten en hun naasten. En inmiddels werken wij samen met zo’n 700 cliënten in een van onze locaties in Noord- en Midden-Drenthe, en zo’n 700 cliënten in de thuissituatie.

Een mens houdt niet op zichzelf te zijn, zodra hij of zij ‘cliënt’ wordt. Interzorg ziet zorg niet alleen als ‘zorgen voor’, maar vooral als ‘samen leven’. Wij willen een bijdrage leveren aan het zelfrespect en de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten. Zodat zij dichtbij zichzelf kunnen blijven, hun eigen leven kunnen voortzetten. Want bij Interzorg is ontzettend veel mogelijk.

De ‘bloem’ van Interzorg
Interzorg ondersteunt mensen hun eigen leven voort te zetten. Dat doen wij met behulp van dagelijkse tot specialistische zorg, in Noord- en Midden-Drenthe. Om dat te kunnen doen, gaan wij in gesprek met elkaar: cliënt, naaste(n) en wij. We leren elkaar kennen, als mens, we spreken verwachtingen uit, zoeken naar mogelijkheden, we willen weten of we het goed doen. En als we duidelijke afspraken hebben gemaakt, zorgen we dat cliënten en hun naaste(n) zich veilig en vertrouwd voelen, thuis zijn in hun eigen huis, we professionele en vernieuwende zorg bieden en van elke maaltijd een genietmoment maken. Medewerkers, vrijwilligers en cliënten hebben dit met elkaar geformuleerd en dat visueel uitgebeeld in een ‘bloem’.

Duurzaam ondernemen
Interzorg is zich bewust van haar plaats in de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan ook vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van onze vertrekpunten. We doen dat op een zodanige manier dat cliënten, medewerkers en de omgeving daar baat bij hebben. Het welzijn van de cliënt staat centraal in de dienstverlening. Het primaire zorgproces en de ondersteunende diensten worden daar volledig op gericht.

 


Facilitaire visie
Duurzaam ondernemen is ook het uitgangspunt van onze facilitaire visie. Met onderscheidende facilitaire dienstverlening kunnen we het verschil maken voor cliënten en hun naasten. Lekker en gezond eten en drinken, schone was, goed en op tijd leveren van hulpmiddelen en een gastvrije omgeving, zorgen ervoor dat cliënten en hun naasten zich thuis voelen. Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat wij, om met facilitaire dienstverlening van toegevoegde waarde te zijn voor cliënten en hun naasten, de uitvoer hiervan in eigen hand moeten nemen. Niet alleen kunnen we daarmee meer kwaliteit garanderen, maar zorgen we ook voor kostenbesparing. En dat betekent dat er uiteindelijk meer geldt beschikbaar is voor de directe zorg/dienstverlening aan cliënten: meer handen aan het bed.

Eten & drinken

Onze visie op eten en drinken betekent bijvoorbeeld dat we meer zelf, met verse producten gaan koken. We onderzoeken de mogelijkheid om daarvoor een centrale keuken in te richten. Hier kunnen maaltijden worden bereid voor de locaties. Deze maaltijd kan bestaan uit een volledige warme maaltijd, of de benodigde ingrediënten voor een maaltijd die in de huiskamer samen met cliënten en hun familie worden bereid. Het uitgangspunt voor eten & drinken is een gezonde maaltijd, bereid met zoveel mogelijk verse ingrediënten uit de regio. We maken ook dankbaar gebruik van het brede assortiment van W&G Brinkhorst. Interzorg biedt haar cliënten eten en drinken zonder kunstmatige toevoegingen (additieven) en/of gasverpakking. Een uitgebreide proefperiode heeft ons geleerd dat dit door de cliënten zeer positief wordt gewaardeerd. Wij geloven dat deze manier van werken een positief effect heeft op de gezondheid en het welzijn van de cliënten.

Bijvoedinglijn Interzorg

De visie op eten en drinken ontstond twee jaar geleden met de ontwikkeling van een bijvoedinglijn voor cliënten die niet goed kunnen eten en daardoor aangewezen zijn op dieetvoeding. “Per jaar gooide Interzorg van de circa 80.0000 euro die werd uitgegeven aan dieetvoeding, circa 40.000 euro feitelijk zo de prullenbak in. Dit met een laag therapeutisch effect”, geeft manager INNService Elly van der Woude aan. Op zoek naar een alternatief voor de bestaande dieetvoeding, ontwikkelden de drie facilitair verantwoordelijken van Interzorg Jaap Wolf, Roelof Bos en Simon Wachtmeester een eigen bijvoedinglijn.

In de keuken van Interzorg worden deze natuurlijke en eerlijke dieethapjes bereid. Dit zijn kleine, eiwitrijke hapjes (soort tapas) bereid met natuurlijke ingrediënten. Ondervoeding is een groot probleem in de zorg, met name bij mensen met dementie of in een periode van herstel na een operatie of ziekte. Tot vorig jaar werd, net als in de meeste zorgorganisaties en ziekenhuizen (ook binnen Interzorg), meestal de zogenaamde kant-en-klare bijvoeding verstrekt om het tekort aan energie en eiwit op te vangen. De meeste mensen vinden deze drankjes niet lekker. Dit is de reden waarom er veel wordt weggegooid, en daarmee is dus het effect van deze drankjes nihil en heeft het vaak zelfs een negatief effect op de nog resterende eetlust. De koks van Interzorg hebben in nauwe samenwerking met diëtisten en de Specialist ouderengeneeskunde eiwitrijke hapjes in meerdere variaties ontwikkeld. Iedere maand komen er nog steeds nieuwe variaties bij. We laten ons daarbij wel eens inspireren door de presentatiefoto’s in de brochures van W&G. De cliënten eten het met smaak en verliezen geen gewicht wat het herstel bespoedigd.

Belangstelling van andere zorgorganisaties

Ook buiten Interzorg is belangstelling voor  de Interzorg bijvoedinglijn. De hapjes (aanvullende of vervangende voeding) is goedkoper dan de eerder genoemde kant-en-klare bijvoeding. In eerste instantie is de bijvoedinglijn voor onze eigen cliënten ontwikkeld. Daar ligt ons hart. Maar we willen best delen en misschien kunnen we in de toekomst een groter assortiment aan hapjes bereiden en distribueren. We staan open voor groei, maar we zullen dit uiteraard weloverwogen doen.

Samen met boeren uit de omgeving

Als we willen dat onze producten eerlijk en natuurlijk zijn, kunnen we ze niet met een dieselauto transporteren. De ingrediënten voor de bijvoedinglijn komen daarom zoveel mogelijk van nabije leveranciers. We werken daarom aan goede afspraken met boeren uit de omgeving. Zo ondertekent Interzorg binnenkort een intentieverklaring op de  Klimaattop Noord Nederland in het Energy Academy gebouw te Groningen om te komen tot ‘Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe.’ De intentieverklaring betekent voor Interzorg een eerste stap op weg naar samenwerking en een intensivering van de samenwerking voor een korte keten inkoop. Daarnaast denkt Interzorg ook na over het vervangen van de kunststof bakjes waar eten in gepresenteerd wordt, door een porseleinen variant.

 

Zo hopen wij dat maaltijden een genietmoment zijn voor onze cliënten!
 

Simon Wachtmeester, Jaap Wolf en Roelof Bos

Deel deze pagina

Contactgegevens

Suggesties, klantspecifieke oplossing.
Neem contact op met W&G Brinkhorst.

Ede 0318-573600 / Best 0499-375731

Wellicht interessant voor u

Uit de oude doos: wildavond 1990

Schots hert onweerstaanbaar