‘(H)eerlijk wild’

Een heel aantal mensen zal denken dat jagen niks meer is dan dieren doodschieten, maar in tegendeel. Wild wordt niet voor niks een eerlijk en verantwoord stuk vlees genoemd.

In Nederland zijn er ongeveer 28.000 jagers, oftewel mensen met een jachtakte. Om de jachtakte te behalen zal je eerst een opleiding van een jaar moeten volgen met een gedeelte van theorie en praktijk. Daarnaast heb je nog diverse vergunningen nodig om in gebieden te mogen jagen.

De rijksoverheid bepaalt welke wildsoorten er geschoten mogen worden en welke dieren (landelijke) vrijstelling hebben. Na een populatietelling van de jagers, bepaalt het faunabeheerplan van de provincie hoeveel wild er geschoten mag worden. Daarnaast mag er gejaagd worden bij (dreigende) landbouwschade.

Dat er in Nederland gejaagd wordt is belangrijk, want er zijn namelijk een heel aantal dieren zonder een natuurlijke vijand. Denk maar eens aan het ree, het hert en het zwijn, door te jagen wordt de populatie beheerd. Dit is goed voor de natuur en voor de mens.

De verschillende regels bij het jagen zorgt ervoor dat wild een mooi en respectvol stuk vlees wordt. Zo mag een vogel niet op de grond worden geschoten en mag er niet geschoten worden als er kleintjes in de buurt zijn. Oftewel: respectvol omgaan met dier en natuur is de kern bij het jagen.
Dat blijkt ook maar uit het ‘jachttableau’ aan het einde van de jacht. Een traditie waarbij het geschoten wild wordt ‘uitgelegd’ en de jachthoornblazers het wild ‘doodblazen’. Dit om het geschoten wild een laatste eerbetoon te bewijzen.

Eerlijk, verantwoord en heerlijk vlees, daar houden we bij W&G van!

Bekijk ons assortiment wild hier.